(Tiếng Việt) Những lưu ý cần biết khi ký kết hợp đồng điện tử

 • 05/10/2021

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

TAGS

  Tin liên quan

  Hướng dẫn tạo Mẫu hợp đồng lô từ excel trên FPT.eContract

  Các doanh nghiệp có nhu cầu tạo nhiều hợp đồng điện tử có cùng điều khoản áp dụng với số lượng lớn nhiều cá nhân/đơn vị trong cùng một thời điểm, có thể sử dụng chức năng tạo hợp đồng điện tử theo lô. Lô hợp đồng sẽ thường áp dụng với hợp đồng lao […]

  Áp dụng Hợp đồng điện tử trong giao dịch dân sự thế nào?

  Hợp đồng điện tử trong giao dịch dân sự được áp dụng căn cứ theo Bộ luật dân sự: 91/2015/QH13 Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự: Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện […]

  Rủi ro khi sử dụng hợp đồng điện tử

  Việc sử dụng hợp đồng điện tử trong các hoạt động thương mại và kinh doanh mang đến nhiều lợi ích và sự thuận tiện cho các doanh nghiệp. Nhưng không thể tránh khỏi việc gặp phải một số rủi ro trong quá trình sử dụng hợp đồng điện tử. Để giảm thiểu tối đa […]