Tìm hiểu về chữ ký điện tử

  • 10/05/2022

Chữ ký điện tử là thuật ngữ chỉ chữ ký được thiết lập dưới dạng từ, chữ cái, chữ số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, được đính kèm, hay liên kết hợp lý với thông điệp dữ liệu. Chữ ký có khả năng xác thực người ký nhận, thông điệp dữ liệu, sự chấp thuận của chủ thể với nội dung đã ký.

UBS Token của chữ ký điện tử là gì? 

USB Token được dùng để tạo ra một cặp khóa gồm Khóa cá nhân và Khóa công khai. Hai khóa này là một cặp đi liền với nhau. Khóa cá nhân: chứa các thông tin bí mật của khách hàng. Phần khóa này đảm nhận việc tạo ra chữ ký số. Bản chất của việc sử dụng thiết bị USB Token là để lưu trữ và bảo vệ an toàn cho Khóa bí mật này. Khóa công khai: chứa các thông tin công khai của khách hàng.

Đặc điểm của USB Token 

Mã thông báo USB cho DSC mang lại rất nhiều đặc điểm cho người dùng: Khóa cá nhân được lưu trữ trong mã thông báo và không thể được chuyển ra bên ngoài trong trường hợp mã thông báo mật mã. Điều này dẫn đến việc hình thành chữ ký điện tử trên mã thông báo trong khi hoạt động. Việc sử dụng mã thông báo được bảo vệ bằng mật khẩu để truy cập nội dung đảm bảo mức độ bảo mật cao cho người dùng. Người dùng có quyền truy xuất khóa riêng tư của mình từ mã thông báo USB. 

Mã thông báo USB cho Chữ ký số của người dùng mang thông tin chi tiết về dấu vân tay, chữ ký điện tử hoặc dữ liệu sinh trắc học có liên quan khác có thể được sử dụng làm khóa mật mã. Phần lớn các mã thông báo USB cung cấp các tiện ích về độ bền và tính di động cùng với tính bảo mật. Hầu hết các mã thông báo USB không yêu cầu đầu đọc và do đó có thể được mang đi một cách thuận tiện như mang chùm chìa khóa. 

Tìm hiểu về chữ ký điện tử

Điều kiện sử dụng chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử có thể thay thế cho con dấu của tổ chức, nếu nó đáp ứng các tiêu chí sau:

– Điều kiện khởi tạo

– Phải được xác minh bằng quy trình xác minh bảo mật do các bên giao dịch thỏa  thuận.

– Dữ liệu dùng để khởi tạo chữ ký chỉ được do người ký kiểm soát tại thời điểm ký.

– Tất cả các thay đổi với chữ ký sau thời điểm ký kết đều có thể được phát hiện

– Tất cả các thay đổi với nội dung thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể được phát hiện.

– Điều kiện bảo mật

– Chữ ký điện báo phải được chứng thực bởi cơ quan cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

Tin liên quan

Hợp đồng điện tử và các ưu điểm vượt trội của hợp đồng điện tử

Chữ ký số là gì?  Theo Nghị định 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ: “ “Chữ ký số” là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng theo đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu […]

Construction company is confident to maintain operations and business in the distance of electronic signing application FPT.eContract

Electronic signature to flexibly adapt to the situation of social distancing causing difficulties in document delivery, risks in contact and too many obstacles in connecting the signator A large-scale construction general contractor in Vietnam with works present throughout the three regions of North – Central – South. For a construction company, maintaining service activities for […]

Kinh doanh bất động sản có nên sử dụng hợp đồng điện tử

Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân bán, […]