Quản lý người dùng

 • 09/06/2023
 • [post-views]

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG TRÊN FPT.eCONTRACT

KHOÁ NGƯỜI DÙNG
 • Tại màn hình Quản lý người dùng, người dùng ở trạng thái khóa sẽ không đăng nhập được vào hệ thống.
 • Các bước thực hiện: Vào chức năng Người dùng -> Quản lý người dùng
 • Để khóa người dùng: Kích vào nút khóa để mở khóa người dùng.

MỞ KHOÁ NGƯỜI DÙNG
 • Tại màn hình Quản lý người dùng, người dùng muốn mở khóa để đăng nhập được vào hệ thống.
 • Các bước thực hiện: Vào chức năng Người dùng -> Quản lý người dùng
 • Để mở khóa người dùng: Kích vào nút để mở khóa người dùng.

PHÂN QUYỀN NHÓM CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI DÙNG

Vào chức năng Người dùng -> Quản lý người dùng, chọn nút  để cập nhật thông tin nhóm của người dùng tương ứng.

Để thêm quyền cho NSD, thực hiện:

 • Tích chọn vào ô check box để chọn chức năng sẽ gán cho người dùng.
 • Chọn nút Lưu để lưu thông tin chức năng đã gán cho người dùng.

Để bỏ gán nhóm chức năng cho NSD, thực hiện:

 • Bỏ tích chọn ở ô check đã gán chức năng cho người dùng.
 • Chọn nút Lưu để lưu thông tin chức năng đã bỏ gán cho người dùng

GÁN NHÓM CHO NGƯỜI DÙNG
 • Tại màn hình Cập nhật thông tin nhóm người dùng, chọn vào tab Gán nhóm người dùng hệ thống hiển thị ra danh sách nhóm người dùng của đơn vị.

     Gán nhóm cho người dùng bằng cách

 • Chọn nút tại tên các nhóm tương ứng để gán người dùng vào nhóm đó. Nhóm được chuyển sang danh sách Nhóm đã gán.
 • Hoặc chọn nút của Tất cả nhóm, tất cả các nhóm trong danh sách Nhóm chưa gán sẽ chuyển hết sang Nhóm đã gán.

     Hủy gán nhóm cho người dùng bằng cách:

 • Chọn nút nhóm được chọn sẽ chuyển sang danh sách Nhóm chưa gán.
 • Hoặc chọn nút  của Tất cả nhóm các nhóm trong danh sách Nhóm đã gán sẽ chuyển hết sang Nhóm chưa gán. 

 • Để thực hiện lưu thông tin cập nhật: Chọn nút Lưu
 • Không lưu thông tin cập nhật: Chọn nút Hủy
 • Tài liệu hoặc Mẫu tài liệu được phân quyền cho nhóm nào thì những người dùng thuộc nhóm đó có quyền xem tài liệu hoặc sử dụng Mẫu tài liệu để tạo lô tài liệu hoặc một tài liệu từ Mẫu đó
 • Người dùng được gán vào nhóm ADMIN sẽ được sử dụng các Mẫu tài liệu đã chia sẻ trong tổ chức; được xem tài liệu đang trong quá trình ký, xem/ download/ chia sẻ tài liệu đã hoàn thành của người dùng trong tổ chức.
XÓA / CHUYỂN PHÒNG BAN NGƯỜI DÙNG
 • Vào chức năng Người dùng -> Quản lý người dùng, chọn nút để xóa hoặc chuyển phòng ban người dùng trong tổ chức.

 • Màn hình hệ thống hiển thị số tài liệu, loại tài liệu, mẫu tài liệu, thư mục trong tài khoản đó, NSD nhấn Tiếp theo để bàn giao tài liệu. Người dùng tìm kiếm người dùng ngang cấp hoặc cấp trên của tài khoản cần xóa hoặc bàn giao tài liệu. Chọn Tiếp theo để bàn giao tài liệu.

 • Sau khi bàn giao tài liệu, người dùng chọn Xóa người dùng để xóa tài khoản đó ra khỏi hệ thống hoặc ấn Chuyển phòng ban -> Chọn phòng ban mới, gán nhóm người dùng (nếu có) để chuyển phòng ban cho tài khoản đó. Tiếp tục, chọn Tiếp theo

 • Tài khoản được xóa hoặc bàn giao thành công.

Trên đây, FPT.eContract đã hướng dẫn quản trị người dùng trên FPT.eContract, nếu có bất kì khó khăn gì trong quá trình sử dụng, quý khách hàng có thể liên hệ tổng đài 24/7: 1900.636.713 – ext 3 để được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

TAGS

Tin liên quan

Hợp đồng điện tử là gì và hợp đồng điện tử có thể được sử dụng trong lĩnh vực nào?

Hợp đồng Điện tử là gì?  Có phải là một dạng thỏa thuận được tạo và ‘ký kết’ dưới dạng điện tử hay không? Hợp đồng Điện tử không cần sử dụng tới giấy tờ. Một ví dụ cụ thể là bản hợp đồng bạn soạn trên máy tính để gửi tới đối tác kinh […]

Hợp đồng bảo hiểm điện tử và các đặc điểm cần lưu ý

Bảo hiểm nhân thọ là gì? Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm của các công ty bảo hiểm nhằm bảo vệ con người trước những rủi ro liên quan đến sức khỏe, thân thể, tính mạng. Đơn giản là người tham gia thỏa thuận và ký kết hợp đồng bảo hiểm với công ty […]

Lợi ích của chữ ký số trong ngành giáo dục

Bối cảnh giáo dục đang ngày càng hướng tới chuyển đổi kỹ thuật số. Hướng tới các giải pháp không cần giấy tờ có thể mang lại cho bạn nhiều lợi ích cho các ngành và lĩnh vực khác nhau. Một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất đã áp dụng giải pháp chữ […]