Quản trị danh mục người ký

 • 01/06/2023
 • [post-views]

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ DANH MỤC NGƯỜI KÝ TRÊN FPT.eCONTRACT

Vào mục Tổ chức -> chọn Danh mục người ký -> chọn nút

Màn hình thêm người ký

 • Điền thông tin: Mã NV; Tên; Email; Vai trò của người ký; Gán chức danh.
 • Lưu thông tin người ký: Chọn nút Lưu.
 • Không lưu thông tin người ký: Chọn nút Hủy.

SỬA THÔNG TIN NGƯỜI KÝ
 • Vào chức năng Quản trị người ký, chọn nút đối với người ký cần cập nhật thông tin.
 • Màn hình cập nhật thông tin người ký
 • Lưu thông tin cập nhật: Chọn nút Lưu.
 • Không lưu thông tin cập nhật: chọn nút Hủy.

XOÁ NGƯỜI KÝ
 • Vào chức năng Danh mục người ký, chọn nút đối với người ký muốn xóa
 • Hiển thị hộp thoại hỏi bạn xác nhận hành động xóa
 • Xóa thông tin người ký: Chọn nút Xóa.
 • Không xóa thông tin người ký: Chọn nút Hủy.
 • Người ký bị xóa sẽ không còn hiển thị để hỗ trợ người dùng nhập trên màn hình điền thông tin các bên tham giam ký.


Trên đây, FPT.eContract đã hướng dẫn quản trị danh mục người ký trên FPT.eContract, nếu có bất kì khó khăn gì trong quá trình sử dụng, quý khách hàng có thể liên hệ tổng đài 24/7: 1900.636.713 – ext 3 để được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

 

TAGS

Tin liên quan

Hợp đồng hoán đổi là gì? Phân loại chi tiết

Nếu từng tham gia giao dịch tài chính phái sinh, bạn chắc hẳn đã ít nhiều tiếp xúc với hợp đồng hoán đổi. Thế nhưng nếu so với những văn bản giao kết thông thường, giao kết hoán đổi vẫn còn khá mới mẻ. Trong bài dưới đây, FPT.eContract sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn […]

Hợp đồng điện tử và những điều cần biết

Hợp đồng điện tử là gì? Đặc điểm của Hợp đồng điện tử? Tính pháp lý của Hợp đồng điện tử? Câu trả lời cơ bản cho các câu hỏi trên sẽ được giải đáp ngay sau đây: Hợp đồng điện tử E-Contract là một thỏa thuận được tạo và ký kết bằng phương thức […]

Điều kiện pháp lý của chữ ký điện tử bạn cần biết

Chữ ký điện tử là chữ ký được thiết lập dưới dạng từ, chữ cái, chữ số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử.