Quản trị danh mục người ký

 • 01/06/2023
 • [post-views]

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ DANH MỤC NGƯỜI KÝ TRÊN FPT.eCONTRACT

Vào mục Tổ chức -> chọn Danh mục người ký -> chọn nút

Màn hình thêm người ký

 • Điền thông tin: Mã NV; Tên; Email; Vai trò của người ký; Gán chức danh.
 • Lưu thông tin người ký: Chọn nút Lưu.
 • Không lưu thông tin người ký: Chọn nút Hủy.

SỬA THÔNG TIN NGƯỜI KÝ
 • Vào chức năng Quản trị người ký, chọn nút đối với người ký cần cập nhật thông tin.
 • Màn hình cập nhật thông tin người ký
 • Lưu thông tin cập nhật: Chọn nút Lưu.
 • Không lưu thông tin cập nhật: chọn nút Hủy.

XOÁ NGƯỜI KÝ
 • Vào chức năng Danh mục người ký, chọn nút đối với người ký muốn xóa
 • Hiển thị hộp thoại hỏi bạn xác nhận hành động xóa
 • Xóa thông tin người ký: Chọn nút Xóa.
 • Không xóa thông tin người ký: Chọn nút Hủy.
 • Người ký bị xóa sẽ không còn hiển thị để hỗ trợ người dùng nhập trên màn hình điền thông tin các bên tham giam ký.


Trên đây, FPT.eContract đã hướng dẫn quản trị danh mục người ký trên FPT.eContract, nếu có bất kì khó khăn gì trong quá trình sử dụng, quý khách hàng có thể liên hệ tổng đài 24/7: 1900.636.713 – ext 3 để được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

 

TAGS

Tin liên quan

Giải đáp 3 câu hỏi pháp lý lớn về hợp đồng điện tử

Hợp đồng điện tử đang trở thành “hàng thiết yếu” với doanh nghiệp để ký kết từ xa trong bối cảnh giãn cách vì đại dịch Covid-19, đồng thời là công cụ giúp cải thiện hiệu suất, đón đầu cơ hội khi kinh tế phục hồi. Vậy nhưng, với nhiều doanh nghiệp, vẫn còn băn […]

Hiểu hơn về quy định bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại là gì? Dựa trên căn cứ nào? Mức độ bồi thường là bao nhiêu? Đây là mối quan tâm của nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thiết lập hợp đồng thương mại. Nếu không nắm vững và đầy đủ các quy định của pháp […]

Áp dụng Hợp đồng điện tử trong kế toán thế nào

Căn cứ Luật kế toán: 88/2015/QH13Điều 17. Chứng từ điện tử Điều 18. Lập và lưu trữ chứng từ kế toán Điều 19. Ký chứng từ kế toánChứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bằng giấy. […]