Tài liệu bị hủy bỏ/từ chối/quá hạn

  • 01/06/2023
  • [post-views]

HƯỚNG DẪN CÁC THAO TÁC VỚI TÀI LIỆU BỊ HUỶ BỎ/ TỪ CHỐI/ QUÁ HẠN TRÊN FPT.eCONTRACT

1. Tài liệu bị hủy bỏ

Danh sách các tài liệu đã bị NSD hủy bỏ.

Người dùng có thể thực hiện các chức năng đối với tài liệu bị hủy bỏ gồm: Xem lịch sử; Sao chép.

  • Chức năng trên ứng dụng: Trang chủ\Tài liệu\Tài liệu\Hủy bỏ.
  • NSD xem lý do hủy bỏ bằng cách chọn ô xem lịch sử, chọn Lý do hủy

 

2. Tài liệu bị từ chối

Danh sách các tài liệu đã gửi thành công, bị người xem xét/ người ký từ chối thực hiện.

Người dùng có thể thực hiện các chức năng đối với tài liệu bị từ chối gồm: Xem lịch sử; Sao chép.

Để xem tài liệu bị từ chối chọn màn hình Trang chủ\Tài liệu\Tài liệu\Từ chối.

  • NSD xem lý do từ chối bằng cách chọn ô xem lịch sử, chọn vào Lý do từ chối.

 

3. Tài liệu quá hạn

Danh sách tài liệu chưa hoàn thành ký kết các bên nhưng quá thời hạn xử lý, hệ thống tự động chuyển về trạng thái quá hạn và dừng hiệu lực ký kết. Hệ thống gửi email thông báo quá hạn đến tất cả người tham gia đã nhận được email yêu cầu xem xét/ký tài liệu.

Người dùng có thể thực hiện các chức năng đối với tài liệu quá hạn gồm: Xem lịch sử; Sao chép.

Chức năng trên ứng dụng: Trang chủ\Tài liệu\Tài liệu\Quá hạn.

Trên đây, FPT.eContract đã hướng dẫn các thao tác với tài liệu bị huỷ bỏ/ từ chối/ quá hạn trên FPT.eContract, nếu có bất kì khó khăn gì trong quá trình sử dụng, quý khách hàng có thể liên hệ tổng đài 24/7: 1900.636.713 – ext 3 để được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

 

TAGS

Tin liên quan

Hợp đồng dịch vụ với cá nhân: Tính pháp lý và ứng dụng

Trong thực tế, khi sử dụng dịch vụ như thuê xe, thuê vệ sĩ, thuê thiết kế,.. cung cấp bởi các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, bạn thường được yêu cầu làm hợp đồng. Đây là hợp đồng dịch vụ với cá nhân rất phổ biến. Trong bài viết ngày hôm nay, FPT.eContract sẽ […]

Giới thiệu giải pháp eKYC

Ngân hàng đua chuyển đổi số Hai năm trở lại, hàng loạt ngân hàng tại Việt Nam thực hiện chuyển đổi số, ra mắt các siêu ứng dụng và đặc biệt triển khai eKYC (electronic Know Your Customer) – định danh khách hàng điện tử. Theo báo cáo của FnF Research, thị trường eKYC (electronic […]

Hợp đồng vô hiệu là gì? Cách xử lý hợp đồng vô hiệu

Trong quá trình thực hiện giao dịch dân sự, bạn có thể đã từng nghe tới thuật ngữ hợp đồng vô hiệu. Vậy cần hiểu chính xác hợp đồng vô hiệu là gì? Trong bài tổng hợp kiến thức pháp luật ngày hôm nay, FPT.eContract sẽ phân tích chi tiết về tính vô hiệu của […]