Tài liệu bị hủy bỏ/từ chối/quá hạn

  • 01/06/2023
  • [post-views]

HƯỚNG DẪN CÁC THAO TÁC VỚI TÀI LIỆU BỊ HUỶ BỎ/ TỪ CHỐI/ QUÁ HẠN TRÊN FPT.eCONTRACT

1. Tài liệu bị hủy bỏ

Danh sách các tài liệu đã bị NSD hủy bỏ.

Người dùng có thể thực hiện các chức năng đối với tài liệu bị hủy bỏ gồm: Xem lịch sử; Sao chép.

  • Chức năng trên ứng dụng: Trang chủ\Tài liệu\Tài liệu\Hủy bỏ.
  • NSD xem lý do hủy bỏ bằng cách chọn ô xem lịch sử, chọn Lý do hủy

 

2. Tài liệu bị từ chối

Danh sách các tài liệu đã gửi thành công, bị người xem xét/ người ký từ chối thực hiện.

Người dùng có thể thực hiện các chức năng đối với tài liệu bị từ chối gồm: Xem lịch sử; Sao chép.

Để xem tài liệu bị từ chối chọn màn hình Trang chủ\Tài liệu\Tài liệu\Từ chối.

  • NSD xem lý do từ chối bằng cách chọn ô xem lịch sử, chọn vào Lý do từ chối.

 

3. Tài liệu quá hạn

Danh sách tài liệu chưa hoàn thành ký kết các bên nhưng quá thời hạn xử lý, hệ thống tự động chuyển về trạng thái quá hạn và dừng hiệu lực ký kết. Hệ thống gửi email thông báo quá hạn đến tất cả người tham gia đã nhận được email yêu cầu xem xét/ký tài liệu.

Người dùng có thể thực hiện các chức năng đối với tài liệu quá hạn gồm: Xem lịch sử; Sao chép.

Chức năng trên ứng dụng: Trang chủ\Tài liệu\Tài liệu\Quá hạn.

Trên đây, FPT.eContract đã hướng dẫn các thao tác với tài liệu bị huỷ bỏ/ từ chối/ quá hạn trên FPT.eContract, nếu có bất kì khó khăn gì trong quá trình sử dụng, quý khách hàng có thể liên hệ tổng đài 24/7: 1900.636.713 – ext 3 để được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

 

TAGS

Tin liên quan

Hợp đồng FIDIC là gì? Các thông tin cần biết về hợp đồng FIDIC

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài trong các dự án đầu tư xây dựng. Ký kết hợp đồng xây dựng quốc tế là điều bắt buộc với các bên. Loại hợp đồng tiêu chuẩn được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng có yếu tố nước […]

Hợp đồng bảo hiểm điện tử và các lợi ích

Quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam tuy chậm hơn một cách tương đối so với các nước tiên tiến, song sức ép phải đổi mới tạo ra cho doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực là rất rõ rệt, như có thể thấy qua sự phát triển (và thay thế) mạnh mẽ của các […]

Tổng hợp mẫu hợp đồng nguyên tắc song ngữ mới nhất

Hợp đồng nguyên tắc mang tính chất định hướng ban đầu. Chủ thể tham gia ở đây có thể đến từ một hoặc nhiều quốc gia. Trong đó, hợp đồng nguyên tắc song ngữ thường có sự tham gia của những chủ thể đến từ hai quốc gia khác nhau. Chính bởi vậy, cách thức […]