Đăng ký ngay để nhận thông tin hữu ích mỗi tuần

    Tải miễn phí eBook “Tính pháp lý của Hợp đồng lao động điện tử”

    Tải miễn phí eBook “Tính pháp lý của Hợp đồng lao động điện tử”

    Từ thực tế rằng một phần các doanh nghiệp vẫn ngần ngại về vấn đề pháp lý của việc giao kết hợp đồng lao động điện tử, FPT IS đã ghi nhận, tổng hợp những băn khoăn về vấn đề pháp lý và cách ký kết điện tử để giải đáp trong eBook “Tính pháp […]