Đăng ký ngay để nhận thông tin hữu ích mỗi tuần


    > Chính sách Bảo mật dữ liệu cá nhân

    [Góc giải đáp] Chủ thể của hợp đồng lao động là ai?

    [Góc giải đáp] Chủ thể của hợp đồng lao động là ai?

    Chủ thể của hợp đồng lao động là đối tượng tham gia trực tiếp vào giao kết trong hợp đồng. Mỗi chủ thể lại phải thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ kèm theo quyền lợi. Bộ Luật Lao Động năm 2019 đã đề cập chi tiết các quy định liên quan đến hợp đồng lao […]