Phân quyền mẫu tài liệu

  • 01/06/2023
  • [post-views]

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ MẪU HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ TRÊN FPT.eCONTRACT

QUẢN LÝ MẪU TÀI LIỆU

Là danh sách mẫu tài liệu do NSD tạo hoặc do NSD khác cùng tổ chức tạo và phân quyền cho NSD dùng để tạo nhanh tài liệu. Các tài liệu mẫu có những trạng thái: “Phát hành” tài liệu hoặc “Ngừng phát hành” tài liệu.

    • Mẫu tài liệu được phát hành: Người dùng có thể sử dụng các chức năng tạo lô tài liệu từ excel, xem thông tin mẫu tài liệu, tạo hợp đồng đơn lẻ từ mẫu tài liệu, ngừng phát hành mẫu tài liệu.

null

    • Mẫu tài liệu bị ngừng phát hành: Người dùng có thể xem thông tin mẫu tài liệu, phát hành lại mẫu tài liệu.

PHÂN QUYỀN MẪU TÀI LIỆU

Người tạo có thể Phân quyền mẫu tài liệu cho NSD khác trong tổ chức dùng để tạo tài liệu từ mẫu. Mẫu tài liệu được phép phân quyền cho một hoặc nhiều nhóm, cho 1 hoặc nhiều tài khoản thuộc cùng tổ chức với người tạo và những tổ chức bên dưới của người tạo.
Các bước thực hiện phân quyền tài liệu: Tại màn hình Mẫu tài liệu \Mẫu của tôi. Chọn mẫu tài liệu muốn phân quyền. Chọn vào biểu tượng chia sẻ .

Hệ thống hiển thị mặc định màn hình chia sẻ thông tin mẫu tài liệu.

  • NSD chọn nút tại dòng “Tất cả thành viên” để chuyển tất cả danh sách chưa được phân quyền sang phân quyền. Hoặc chọn nút ở từng nhóm/NSD để phân quyền đơn lẻ. Sau đó chọn [Lưu thay đổi].
  • NSD chọn nút tại dòng “Tất cả thành viên” để hủy toàn bộ danh sách phân quyền cũ. Hoặc chọn nút ở từng nhóm/NSD để hủy phân quyền đơn lẻ. Sau đó chọn [Lưu thay đổi].

Trên đây, FPT.eContract đã hướng dẫn các bước quản lý/ phân quyền hợp đồng điện tử, nếu có bất kì khó khăn gì trong quá trình sử dụng, quý khách hàng có thể liên hệ tổng đài 24/7: 1900.636.191 – ext 3 để được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

TAGS

Tin liên quan

Hợp đồng điện tử: Định nghĩa hợp đồng điện tử và các phương tiện chính

Hợp đồng điện tử là gì?  Hợp đồng điện tử là một hợp đồng kỹ thuật số được tạo và ký kết bằng kỹ thuật số. Hợp đồng điện tử có thể được tạo trực tuyến để gửi qua email cho bên liên quan để cho phép họ ký hợp đồng điện tử thông qua […]

Giới thiệu về giải pháp eKYC và ứng dụng trong ngành tài chính, ngân hàng

Ngân hàng đua chuyển đổi số Hai năm trở lại, hàng loạt ngân hàng tại Việt Nam thực hiện chuyển đổi số, ra mắt các siêu ứng dụng và đặc biệt triển khai eKYC (electronic Know Your Customer) – định danh khách hàng điện tử. Theo báo cáo của FnF Research, thị trường eKYC (electronic […]

Hai bước hủy hợp đồng đang xử lý trên FPT.eContract

Trong quá trình xử lý và hoàn thiện hợp đồng điện tử trên FPT.eContract, nếu phát hiện ra sai sót trong hợp đồng điện tử, người tạo có thể hủy hợp đồng. Hợp đồng điện tử khi bị hủy sẽ không còn hiệu lực, hệ thống sẽ dừng gửi email tới những người thực hiện […]