Hợp đồng điện tử và các quy định về pháp luật liên quan đến hợp đồng điện tử

 • 28/07/2022

Hợp đồng điện tử là gì? 

Hợp đồng điện tử là một hợp đồng kỹ thuật số được tạo và ký kết bằng kỹ thuật số. Hợp đồng điện tử có thể được tạo trực tuyến để gửi qua email cho bên liên quan để cho phép họ ký hợp đồng điện tử thông qua thiết bị di động của họ. 

Chữ ký điện tử được thực hiện trên văn bản / hợp đồng điện tử cho thấy ca sĩ đã ký hợp đồng sau khi xem xét kỹ lưỡng, anh ấy chấp nhận các điều khoản và điều kiện được đề cập trong hợp đồng kỹ thuật số và tự ý đồng ý với hợp đồng đó. 

Sau khi ký tài liệu bằng kỹ thuật số, người ký chia sẻ nó với người tạo tài liệu như một bước cuối cùng. Tất cả tên của các bên được kết nối với tài liệu thực hiện cùng một quy trình. Có một loại hợp đồng điện tử phổ biến hơn là ở dạng “nhấp chuột để đồng ý”. Chúng ta thấy các loại hợp đồng điện tử như vậy khi chúng ta tải xuống bất kỳ phần mềm nào hoặc muốn cài đặt nó vào hệ thống máy tính. Tại đây người dùng phải nhấp vào hộp kiểm “Tôi đồng ý” để hiển thị nội dung của các điều khoản và điều kiện cài đặt sử dụng phần mềm.

Theo quy định tại Điều 33 Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về Hợp đồng điện tử: “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này”. Theo quy định tại Điều 34 Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 Điều 34 về thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử: “Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu”. 

Theo quy định tại Điều 36 Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 về giao kết hợp đồng điện tử: “1. Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng. 2. Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu”. 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử: “3. Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại (dưới đây gọi tắt là chứng từ điện tử) là hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng”. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 119 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 về hình thức giao dịch dân sự: “1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản”.

Hợp đồng điện tử yêu cầu đảm bảo các nội dung như hợp đồng giấy, bao gồm: Đối tượng hợp đồng; Chất lượng Số lượng; Giá, cách thức thanh toán; Thời gian, địa điểm, cách thức thực hiện hợp đồng; Quyền, nghĩa vụ mỗi bên; Trách nhiệm nếu vi phạm hợp đồng; Cách thức giải quyết các tranh chấp. 

Ngoài ra, hợp đồng điện tử còn yêu cầu thêm các nội dung: 

– Địa chỉ pháp lý: ngoài địa chỉ bưu điện thông thường, hợp đồng điện tử còn yêu cầu địa chỉ email, website, địa chỉ xác định ngày giờ địa điểm gửi thông điệp dữ liệu… Những địa chỉ này có ý nghĩa quan trọng để xác định tính chắc chắn, sự tồn tại thực sự của các bên giao kết hợp đồng với tư cách là chủ thể của việc ký kết hợp đồng điện tử. 

– Các quy tắc về quyền truy cập, cải chính thông tin điện tử. Như là thu hồi hay hủy bỏ một thỏa thuận hợp đồng trên Internet. 

– Các quy tắc về chữ ký điện tử hay phương thức khác như mật khẩu, mã số, … để xác định được các thông tin có giá trị về các bên giao kết hợp đồng. – Quy định chi tiết về cách thức thanh toán điện tử. Ví dụ: thanh toán bằng thẻ tín dụng, tiền điện tử, ví điện tử, … bởi việc thanh toán trong các hợp đồng điện tử cũng thường được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử

Các nguyên tắc đảm bảo đủ tin cậy của hợp đồng điện tử trong giao dịch thương mại điện tử Quy trình hình thành, lưu trữ, quản lý hợp đồng điện tử đảm bảo không gây lộ lọt thông tin hợp đồng (ON-PREMISE, HASH-SIGNING) Hợp đồng điện tử có dấu điện tử xác thực bởi Bộ Công Thương Đảm bảo quy trình xác minh nội dung hợp đồng theo thời gian tồn tại theo quy định pháp luật mà không phụ thuộc vào yếu tố thay đổi của công nghệ, kỹ thuật

FPT.eContract hay hợp đồng điện tử được sử dụng cho các trường hợp dưới đây: 

Tài chính Ngân hàng: 

– Mở tài khoản tại nhà 

– Thông báo thay đổi thỏa thuận dịch vụ 

– Làm thủ tục vay từ xa Bảo hiểm 

– Mở hợp đồng bảo hiểm 

– Ký kết Chứng từ đóng phí, thay đổi hạn mức, làm mới 

– Ký kết Chứng từ thay đổi hạn mức

– Ký kết Chứng từ gia hạn hợp đồng Bất động sản 

– Ký kết và thanh toán hợp đồng cho thuê 

– Thỏa thuận đặt cọc 

– Hợp đồng mua bán Hợp đồng lao động 

– Ký hợp đồng lao động cho các nhà máy, tổ chức số lượng nhân công lớn

– Ký hợp đồng dịch vụ nhân sự đối với các vị trí thời vụ 

Khám chữa bệnh 

– Đăng ký khám chữa bệnh 

– Đóng phí, ký xác nhận hóa đơn dịch vụ 

– Ký kết với đối tác và nhà cung cấp dịch vụ cho bệnh viện Đa ngành

– Hợp đồng mua bán 

– Hợp đồng môi giới 

– Đơn đặt hàng 

– Biên bản nghiệm thu 

Giáo dục 

– Hợp đồng ký kết giữa Nhà trường và giáo viên 

– Hợp đồng ký kết giữa 

Nhà trường và Phụ huynh học sinh 

– Hợp đồng ký kết giữa Nhà trường và đối tác cung cấp dịch vụ: ăn uống, sách, vở, ngoại khóa… 

– Hợp đồng ký kết giữa Nhà trường và cơ quan các cấp 

Du lịch 

– Hợp đồng khung với các nhà cung ứng, đơn vị cung cấp dịch vụ nhà hàng ăn uống khu vui chơi – đối tác truyền thống , dịch vụ xe, khách sạn, nhà hàng.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hợp đồng điện tử FPT:
Số điện thoại: 1900.636.191
Email: fpt.econtract@fpt.com.vn
Website: econtract.fpt.com.vn/

TAGS

  Tin liên quan

  Hợp đồng điện tử là gì và hợp đồng điện tử có thể được sử dụng trong lĩnh vực nào?

  Hợp đồng Điện tử là gì?  Có phải là một dạng thỏa thuận được tạo và ‘ký kết’ dưới dạng điện tử hay không? Hợp đồng Điện tử không cần sử dụng tới giấy tờ. Một ví dụ cụ thể là bản hợp đồng bạn soạn trên máy tính để gửi tới đối tác kinh […]

  Video Giới thiệu Hợp đồng điện tử FPTeContract

  So sánh chữ ký điện tử và chữ ký số

  Chữ ký điện tử là thuật ngữ chỉ chữ ký được thiết lập dưới dạng từ, chữ cái, chữ số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, được đính kèm, hay liên kết hợp lý với thông điệp dữ liệu. Chữ ký có khả năng xác thực người […]