Nhựa Bình Minh signs digital contracts with FPT.eContract platform

 • 11/12/2021
 • [post-views]

Recently, Binh Minh Plastics (BMP) has continued to trust FPT IS with the usage of econtract signing platform of FPT.eContract and digital signature FPT CA. After more than 4 months of production shutdown due to the pandemic, BMP has embarked on research and digital transformation to adapt to the new situation. Administration activities are gradually being digitalized with  initial digitization of signing of contracts with e-signatures, e-contracts. The company studying next steps for the digitization of the office, factory to optimize their production capacity.

FPT.eContract solution helps Binh Minh Plastics to quickly and flexibly sign on a variety of electronic devices, handling a large number of contracts and documents at the same time. In addition, with the huge data storage space, the system contributes to the electronicization of tasks in data management, search and storage in order to reduce printing and administration costs. a series of important documents and contracts of the business.

Binh Minh Plastic Joint Stock Company (BMP) is a long-standing brand in the field of production, business, manufacturing equipment, machinery and construction of products and works from plastic and rubber.
———————————
FPT.eContract – Leading digital contract signing platform
Hotline for consultation 0934.453.466 – 0919.626.829 – 1900 636 191
Agent registration: 0981826663 (Mr. Tung)
Website:  https://econtract.fpt.com.vn/
Email: FPT.eContract@fpt.com.vn | customersupport@fpt.com.vn

TAGS

  Tin liên quan

  Tại sao phải ký số bằng Chữ ký số?

  Ký số bằng Chữ ký số để Xác định nguồn gốc đảm bảo danh tính của người ký Tính toàn vẹn đảm bảo nguyên vẹn nội dung trên văn bản không được chỉnh sửa Tính không thể phủ nhận không thể từ chối việc ký điện tử trên văn bản mà chủ sở hữu gửi đi. Tính pháp […]

  Áp dụng Hợp đồng điện tử trong kế toán thế nào

  Căn cứ Luật kế toán: 88/2015/QH13 Điều 17. Chứng từ điện tử Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định tại Điều 16 của Luật này và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đổi trong […]

  Hợp đồng điện tử và Hợp đồng truyền thống, điều gì tạo nên sự khác biệt?

  Trong bối cảnh hợp đồng điện tử xuất hiện và đang dần thay thế hợp đồng truyền thống trong nhiều giao dịch vì sự tiện lợi và tối ưu của mình. Nhiều khách hàng quan tâm đến hợp đồng điện tử đặt ra câu hỏi rằng điểm khác biệt giữa hợp đồng điện tử  hợp […]