(Tiếng Việt) Ký kết hợp đồng điện tử: Pháp lý rõ ràng, xác minh sau ký trong 3 giây

 • 27/11/2021

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

TAGS

  Tin liên quan

  (Tiếng Việt) Hợp đồng điện tử FPT.eContract đạt giải thưởng Make in Vietnam 2021

  Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

  Hợp đồng điện tử là gì

  Theo Luật Giao dịch điện tử 2005, Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Trong đó, phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện […]

  Hướng dẫn ký số hợp đồng trên FPT.eContract

  Để ký số hợp đồng điện tử trên FPT.eContract, người dùng cần mở hợp đồng điện tử cần ký, chọn chức năng “Ký số và hoàn thành”: Hệ thống tự động quét các chứng thư số đang có hoặc cắm vào máy trạm hiển thị lên màn hình: Người sử dụng chọn vào dòng chứng […]