Pháp lý chữ ký số?

  • 15/09/2020

Pháp lý chữ ký số căn cứ theo

  • Nghị định 130/2018/NĐ-CP–Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về Chữ ký số và dịch vụ Chứng thực chữ ký số.
  • Nghị định 165/2018/NĐ-CP – Hoàn thiện hệ thống pháp lý, thúc đẩy giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính
  • Điều 33 Chương IV Luật giao dịch điện tử của Việt Nam năm 2005 số 51/2005/QH11

Hợp đồng điện tử được ký bởi chữ ký số điện tử.

Tin liên quan

Chữ ký số và những điều cần biết

Chữ ký số có hình dạng như một chiếc USB, còn được gọi với cái tên khác là USB Token. Thông tin về chủ sở hữu sẽ được mã hóa bên trong USB.

Lợi ích của chữ ký số trong trường học

Chuyển đổi kỹ thuật số là ưu tiên hàng đầu của nhiều trường cao đẳng và đại học. Trong số các xu hướng phổ biến khác mà các cơ sở giáo dục hiện nay đang phải đối mặt, số lượng sinh viên đăng ký giảm, nguồn thu giảm và tài trợ không thể đoán trước […]

Hợp đồng điện tử và Hợp đồng truyền thống

FPT giải thích sự khác biệt giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống là gì? Lợi ích vượt trội của việc sử dụng hợp đồng điện tử.