Hợp đồng điện tử là gì và hợp đồng điện tử có thể được sử dụng trong lĩnh vực nào?

 • 20/07/2022

Hợp đồng Điện tử là gì? 

Có phải là một dạng thỏa thuận được tạo và ‘ký kết’ dưới dạng điện tử hay không? Hợp đồng Điện tử không cần sử dụng tới giấy tờ. Một ví dụ cụ thể là bản hợp đồng bạn soạn trên máy tính để gửi tới đối tác kinh doanh, đối tác sau đó sẽ email lại kèm với chữ ký điện tử thể hiện chấp nhận thỏa thuận.

Theo quy định tại Điều 33 Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về Hợp đồng điện tử: “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này”. Theo quy định tại Điều 34 Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 Điều 34 về thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử: “Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu”. 

Theo quy định tại Điều 36 Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 về giao kết hợp đồng điện tử: “1. Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng. 2. Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu”. 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử: “3. Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại (dưới đây gọi tắt là chứng từ điện tử) là hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng”. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 119 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 về hình thức giao dịch dân sự: “1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản”.

Hợp đồng điện tử yêu cầu đảm bảo các nội dung như hợp đồng giấy, bao gồm: 

Đối tượng hợp đồng; Chất lượng Số lượng; Giá, cách thức thanh toán; Thời gian, địa điểm, cách thức thực hiện hợp đồng; Quyền, nghĩa vụ mỗi bên; Trách nhiệm nếu vi phạm hợp đồng; Cách thức giải quyết các tranh chấp. 

Ngoài ra, hợp đồng điện tử còn yêu cầu thêm các nội dung:

– Địa chỉ pháp lý: ngoài địa chỉ bưu điện thông thường, hợp đồng điện tử còn yêu cầu địa chỉ email, website, địa chỉ xác định ngày giờ địa điểm gửi thông điệp dữ liệu… Những địa chỉ này có ý nghĩa quan trọng để xác định tính chắc chắn, sự tồn tại thực sự của các bên giao kết hợp đồng với tư cách là chủ thể của việc ký kết hợp đồng điện tử. 

– Các quy tắc về quyền truy cập, cải chính thông tin điện tử. Như là thu hồi hay hủy bỏ một thỏa thuận hợp đồng trên Internet. 

– Các quy tắc về chữ ký điện tử hay phương thức khác như mật khẩu, mã số, … để xác định được các thông tin có giá trị về các bên giao kết hợp đồng. 

– Quy định chi tiết về cách thức thanh toán điện tử. Ví dụ: thanh toán bằng thẻ tín dụng, tiền điện tử, ví điện tử, … bởi việc thanh toán trong các hợp đồng điện tử cũng thường được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử

Các nguyên tắc đảm bảo đủ tin cậy của hợp đồng điện tử trong giao dịch thương mại điện tử Quy trình hình thành, lưu trữ, quản lý hợp đồng điện tử đảm bảo không gây lộ lọt thông tin hợp đồng (ON-PREMISE, HASH-SIGNING) Hợp đồng điện tử có dấu điện tử xác thực bởi Bộ Công Thương Đảm bảo quy trình xác minh nội dung hợp đồng theo thời gian tồn tại theo quy định pháp luật mà không phụ thuộc vào yếu tố thay đổi của công nghệ, kỹ thuật

FPT.eContract hay hợp đồng điện tử đc sử dụng cho các trường hợp dưới đây: 

Tài chính Ngân hàng: 

– Mở tài khoản tại nhà 

– Thông báo thay đổi thỏa thuận dịch vụ 

– Làm thủ tục vay từ xa Bảo hiểm 

– Mở hợp đồng bảo hiểm 

– Ký kết Chứng từ đóng phí, thay đổi hạn mức, làm mới 

– Ký kết Chứng từ thay đổi hạn mức

– Ký kết Chứng từ gia hạn hợp đồng Bất động sản 

– Ký kết và thanh toán hợp đồng cho thuê 

– Thỏa thuật đặt cọc 

– Hợp đồng mua bán Hợp đồng lao động 

– Ký hợp đồng lao động cho các nhà máy, tổ chức số lượng nhân công lớn

– Ký hợp đồng dịch vụ nhân sự đối với các vị trí thời vụ 

Khám chữa bệnh 

– Đăng ký khám chữa bệnh 

– Đóng phí, ký xác nhận hóa đơn dịch vụ 

– Ký kết với đối tác và nhà cung cấp dịch vụ cho bệnh viên Đa ngành

– Hợp đồng mua bán 

– Hợp đồng môi giới 

– Đơn đặt hàng 

– Biên bản nghiệm thu 

Giáo dục 

– Hợp đồng ký kết giữa Nhà trường và giáo viên 

– Hợp đồng ký kết giữa 

Nhà trường và Phụ huynh học sinh 

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hợp đồng điện tử FPT:
Số điện thoại: 1900.636.191
Email: fpt.econtract@fpt.com.vn
Website: econtract.fpt.com.vn/

TAGS

  Tin liên quan

  Các tổ chức tài chính, ngân hàng rất cần eKYC

  Giải pháp eKYC là quy trình từ xa, không cần giấy tờ giúp giảm thiểu chi phí và sự quan liêu truyền thống cần thiết trong các quy trình KYC.

  Hợp đồng bảo hiểm điện tử và các lợi ích của hợp đồng bảo hiểm điện tử

  Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra rủi ro […]

  Áp dụng Hợp đồng điện tử trong thương mại thế nào

  Hợp đồng điện tử trong thương mại căn cứ theo Luật thương mại: 36/2005/QH11 Điều 15. Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại. Trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định […]