Cài đặt ký tự động

 • 01/06/2023
 • [post-views]

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KÝ TỰ ĐỘNG TRÊN FPT.eCONTRACT

CẤU HÌNH KÝ TỰ ĐỘNG

Người dùng có thể tự cấu hình sẵn trong tài khoản của mình xem xét, ký hoặc đóng dấu tự động đối với những tài liệu được gửi đến. Mỗi tài khoản chỉ tạo một cấu hình tự động. Điều kiện áp dụng:

 • Vai trò: người xem xét, người ký, văn thư
 • Kiểu ký: ký ảnh, ký passcode, hoặc điền text (người xem xét)
 • Phạm vi: Tất cả tài liệu gửi đến hoặc Tài liệu có điều kiện (trong và ngoài tổ chức)

Thao tác: Vào Cài đặt chung -> Ký tự động -> Chọn nút

Màn hình hiển thị thông tin để điền thông tin cấu hình bao gồm:

 • Tên người ký
 • Kiểu ký: NSD chọn kiểu ký, lưu sẵn các thông tin chữ ký như chữ ký ảnh (ký ảnh), thông tin passcode (ký passcode), text (xem xét)
 • Tích Có điều kiện nếu người dùng ký tự động theo tùy tài liệu thuộc trong và ngoài tổ chức.

CẤU HÌNH TỰ ĐỘNG KHÔNG ĐIỀU KIỆN
 • Sau khi thêm cấu hình ký tự động, người dùng bật trạng thái hoạt động của cấu hình. Tất cả những tài liệu được gửi trong và ngoài tổ chức sẽ được tự động ký những kiểu ký theo cấu hình.

 • Chọn Cấu hình điều kiện văn bản nhận ký trong tổ chức hoặc Cấu hình điều kiện văn bản nhận ký ngoài tổ chức -> chọn nút  tại loại tài liệu muốn cấu hình. Người dùng có thể cấu hình điều kiện kiểu ký cho nhiều loại tài liệu nhận ký từ tổ chức và tài liệu nhận ký ngoài tổ chức.
 • Người dùng tiếp tục chọn Điều kiện -> chọn Hình thức tương ứng với kiểu ký.

 • Màn hình hiển thị nhập điều kiện, người dùng kéo các điều kiện tương ứng phù hợp với những tài liệu mà mình muốn ký tự động.

 • NSD nhấn Lưu, tiếp tục quay lại thao tác cấu hình thêm loại tài liệu tương ứng muốn ký tự động (nếu có). Sau khi hoàn tất cài đặt cấu hình, người dùng quay về màn hình cấu hình ký tự động, bật trạng thái hoạt động.

SỬA VÀ XOÁ CẤU HÌNH
 • NSD có thể tắt trạng thái hoạt động của cấu hình ký tự động hoặc chọn nút để xóa cấu hình.
 • NSD chọn nút để sửa lại các thông tin cấu hình ký tự động.

Trên đây, FPT.eContract đã hướng dẫn cài đặt ký tự động trên FPT.eContract, nếu có bất kì khó khăn gì trong quá trình sử dụng, quý khách hàng có thể liên hệ tổng đài 24/7: 1900.636.713 – ext 3  để được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

TAGS

Tin liên quan

Hợp đồng bất động sản là gì?

Hợp đồng bất động sản là một văn bản ràng buộc về mặt pháp lý giữa người mua bất động sản và người bán. Giống như các loại hợp đồng mua bán khác, nó quy định rằng sẽ có một sự trao đổi quyền sở hữu đối với một tài sản, thường (nhưng không phải […]

Những lưu ý cần biết khi ký kết hợp đồng điện tử

Cũng như hợp đồng giấy, trước khi chính thức ký kết hợp đồng, cần tìm hiểu kỹ đối tác, xác định đúng căn cứ pháp luật áp dụng để ký kết hợp đồng, nội dung trong hợp đồng. Người ký kết trên hợp đồng phải đúng chủ thể, để chắc chắn hợp đồng có giá […]

Quy định pháp lý về chữ ký điện tử trên hợp đồng điện tử

Về cơ bản, chữ ký điện tử chỉ là một chữ ký ở dạng kỹ thuật số. Nó cho phép người ký phê duyệt, chấp nhận các điều khoản của tài liệu giống như chữ ký giấy. Về bản chất, chữ ký điện tử là quá trình sử dụng máy tính để xác thực người ký và tính vẹn toàn của tài liệu.