Đăng ký ngay để nhận thông tin hữu ích mỗi tuần


    > Chính sách Bảo mật dữ liệu cá nhân

    Tính pháp lý của Hợp đồng điện tử được quy định như thế nào?

    Tính pháp lý của Hợp đồng điện tử được quy định như thế nào?

    Hợp đồng điện tử không thể hiện theo định dạng văn bản thông thường mà theo định dạng số. Chính bởi sự mới mẻ này mà tính pháp lý của hợp đồng điện tử luôn là mối quan tâm của không ít cá nhân, doanh nghiệp. Vậy hợp đồng điện tử có giá trị pháp […]